Welkom

The Clown Club is een internationaal kinderdagverblijf dat opgericht is in 1995. Wij bieden opvang aan kinderen tussen 10 weken en 5 jaar oud. Dit gebeurt in groepsverband door bevoegde pedagogisch medewerkers, gediplomeerd conform de CAO Kinderopvang. We hebben Engelstalige en Nederlandstalige groepen. Ook ons personeel is internationaal van samenstelling.

Wij geloven dat elk kind uniek is, elk met zijn eigen potenties. Een kind moet zich kunnen ontwikkelen in een omgeving waar het zich veilig en vertrouwd voelt. Hierin wordt de basis van onze visie op het opvoeden en de opvoedingsverantwoordelijkheid gevormd, door deskundige pedagogisch medewerkers en leidinggevenden, met een open houding ten aanzien van bestaande en nieuwe theorieën en werkwijzen.

Voor een deel van de werkweek vertrouwen ouders de opvoedingsverantwoordelijkheid aan ons toe. The Clown Club streeft ernaar dat deze zorg zo veel mogelijk aansluit bij de opvoeding thuis. Daarnaast heeft het kinderdagverblijf een eigen verantwoordelijkheid en is de opvoeding in groepsverband behalve vervangend, ook aanvullend op de opvoeding thuis. De ouders zijn altijd eindverantwoordelijk, daarom is open communicatie een voorwaarde voor het werkelijk delen van deze opvoedingsverantwoordelijkheid.

logo_clownclubhome

 

clownclub_homeimage3_testclownclub_homeimage5

clownclub_homeimage3_test clownclub_homeimage5 logo_clownclubhome